1. Статут та інші установчі документи

2. Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

3. Ліцензія на провадження освітньої діяльності

4. Сертифікати про акредитацію освітніх програм

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

8. Сертифікати про підвищення кваліфікації

9. Результати моніторингу якості освіти

10. Річний звіт про діяльність закладу освіти

У Військовій академії (м. Одеса) мовою освітнього процесу є державна мова. Усі види занять та виховні заходи освітнього процесу, спілкування військовослужбовців та працівників закладу вищої освіти, оформлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу здійснюється українською мовою.

Здобувачі вищої освіти відповідно до освітньо-професійних програм вивчають іноземну мову професійного спілкування (англійську).

Здобувачі вищої освіти за спеціальностями: «Управління діями підрозділів військової розвідки» та «Управління діями підрозділів спеціального призначення» вивчають дві іноземні мови (англійська – основна та французька, німецька, румунська – друга іноземна мова). Цю діяльність забезпечують кафедри іноземних мов Військової академії. Крім того в Академії функціонують курси іноземних мов (англійська) для інтенсивного вивчення англійської мови військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України.

Науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін виховують у здобувачів вищої освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей держави.

В Академії здійснюються окремі заходи виховної роботи, присвячені популяризації української мови в освітньому середовищі.

1. ОПП БАКАЛАВР, Спеціалізація Забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами

2. ОПП БАКАЛАВР, Спеціалізація Продовольче забезпечення військ (сил)

3. ОПП БАКАЛАВР, Спеціалізація Речове забезпечення військ (сил)

4. ОПП МАГІСТР, Спеціалізація Автомобілі та автомобільне господарство

5. ОПП БАКАЛАВР, Спеціалізація Автомобілі та автомобільне господарство

6. Професійний стандарт офіцера тактичного рівня ЗС України з автомобільного транспорту

7. ОПП, магістр, спеціальність "255 Озброєння та військова техніка" спеціалізація "Експлуатація та ремонт ракетно-артилерійського озброєння"

8. ОПП, магістр, спеціальність "255 Озброєння та військова техніка" спеціалізація "Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби

9. Професійний стандарт офіцера тактичного рівня ЗС України з автомобільного транспорту

1. Навчальний план, БАКАЛАВР, Спеціалізація Автомобілі та автомобільне господарство

2. Навчальний план, магістр, спеціальність "255 Озброєння та військова техніка" спеціалізація "Експлуатація та ремонт ракетно-артилерійського озброєння"

3. Навчальний план, магістр, спеціальність "255 Озброєння та військова техніка" спеціалізація "Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби"

4. Навчальний план, бакалавр, спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізація "Експлуатація та ремонт ракетно-артилерійського озброєння, боєприпаси" "Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби"

 


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі