Кафедра Електротехніки та систем РАО

001Завідувач кафедри кандидат технічних наук, Букарос Андрій Юрійович.

Кафедра створена 07 вересня 2015 року.

Кафедра здійснює підготовку курсантів Військової академії (м. Одеса), які навчаються за галузями знань 14 “Електрична інженерія”, 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, 27 “Транспорт”.

Головні завдання кафедри:

Кафедра є випусковою в галузі знань 14 “Електрична інженерія”, готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, спеціалізацій “Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння”, “Експлуатація та ремонт ракетного озброєння”, “Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби”. Кафедра забезпечує також підготовку курсантів по дисциплінам електротехнічного напрямку інших спеціальностей Військової академії.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

- моделювання електромеханічних систем;
- динаміка складних електромеханічних систем;
- теоретичні основи синтезу електромеханічних систем;
002- методи теорії надійності при експлуатації електромеханічних систем;
- теорія керування електроприводом постійного та змінного струму;
- електроніка та мікросхемотехніка;
- основи метрології та електричних вимірів;
- основи електротехніки;
- теоретичні основи електротехніки;
- електричні машини та апарати;
- теорія автоматичного керування;
- теорія електропривода;
- електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка;
- основи електротехніки, стандартизація та метрологія
- електрична частина станцій та підстанцій;
- електричні системи та мережі;
- основі релейного захисту та автоматизації енергосистем.

Структура, освітній процес та наукові дослідження кафедри

004За своїм науковим та педагогічним потенціалом кафедра є однією з передових кафедр Військовій академії. На сьогодні на кафедрі працює 5 професорів, 3 доктора наук, 8 кандидатів наук, 5 доцентів, 3 старших викладача, 3 викладача.

На кафедрі безперервно розвивається матеріально-технічна база, створені та впроваджені в освітній процес спеціалізовані лабораторії з електроніки та мікросхемотехніки, теоретичних основ електротехніки, основ метрології та електричних вимірів. Заняття на кафедрі проводяться з використанням сучасних технологій навчання, зокрема в комп’ютерному класі кафедри та предметній аудиторії. Всі аудиторії кафедри оснащені мультимедійними дошками та проекторами.

Необхідною складовою забезпечення сучасного рівня освітнього процесу на кафедрі є наукові дослідження.

003Головним напрямом наукових досліджень кафедри є методи та засоби модельної підтримки розробки, створення та управління життєвим циклом електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та комплексів. Науково-педагогічні працівники кафедри проводять наукові дослідження в наступних спеціалізованих напрямках для вирішення широкого спектру задач, що виникають в межах вказаного напряму досліджень:

005- математичне та комп’ютерне моделювання процесів керованої зміни стану силових та енергетичних установок;
- створення нових методів трендового аналізу та контролю часових рядів даних реєстрації технічного стану складних об’єктів;
- моделювання процесів в електроприводах з вентильно-індукторними електричними машинами;
- дослідження процесів у електроприводах ракетно-артилерійського озброєння;
- дослідження процесів у автоматизованих системах ракетно-артилерійського озброєння;
- створення спеціалізованих програмних продуктів для моделювання процесів зміни стану електромеханічних систем.
Співробітники кафедри мають наукові розробки, що впроваджені та прийняті на озброєння. Лише за останні п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано більш ніж 100 наукових праць в провідних фахових виданнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі